SLOVENSKÉ ĽADOVÉ MEDVEDE o.z.

Zachariáš a studená voda

Keďže naše občianske združenie sa snaží propagovať otužovanie ako zdravý životný stýl, radi by sme prispeli k zviditeľneniu aktivít, ktoré túto myšlienku podporujú. To je aj snaha o vydanie knižky s horeuvedeným názvom.

Ak by ste chceli podporiť jej vydanie, resp. si ju zakúpiť, viac informácií o knižke nájdete tu:  

http://www.startlab.sk/projekty/1603-zacharias-a-studena-voda-/

Knižka je pre tých, čo sa už otužujú, aby mohli zdielať s deťmi skúsenosť s chladom, spolu utužiť vzťahy otužováním a baviť sa s nimi o úsmevoch, ktoré studená voda vyčaruje. 

Príbeh Zachariáš a studená voda je určený najmä tým, čo majú zo zimy a chladu obavy a môžu nevedomky ovplyvňovať aj deti. Chlapec Zachariáš popisuje fascináciu a prínosy studenej vody, a to môže byť pre nich inšpirácia.