SLOVENSKÉ ĽADOVÉ MEDVEDE o.z.

Zachariáš a studená voda

Keďže naše občianske združenie sa snaží propagovať otužovanie ako zdravý životný stýl, radi by sme prispeli k zviditeľneniu aktivít, ktoré túto myšlienku podporujú. To je aj snaha o vydanie knižky s horeuvedeným názvom.

Opustil nás Jarko Sopuch

S hlbokým žiaľom a bolesťou v srdci oznamujeme, že dňa 5. 8. 2020 nás vo veku 74 rokov po poslednom svojom ťažkom „maratóne osudu“, opustil priateľ, maratónec a ľadový medveď, Jaroslav Sopuch.