SLOVENSKÉ ĽADOVÉ MEDVEDE o.z.

Slnovrat na Dunaji 2021

Pri uvoľňovaní epidemiologických opatrení predpokladáme, že aj tento rok budeme môcť zorganizovať toto tradičné podujatie, na ktoré sa zakaždým všetci tešíme.Dosiaľ bolo vždy spojené s pekným počasím a priaznivými podmienkami na vodnom toku. Bližšie info nájdete na stránke udalosti Slnovrat na Dunaji 2021

Zachariáš a studená voda

Keďže naše občianske združenie sa snaží propagovať otužovanie ako zdravý životný stýl, radi by sme prispeli k zviditeľneniu aktivít, ktoré túto myšlienku podporujú. To je aj snaha o vydanie knižky s horeuvedeným názvom.

Opustil nás Jarko Sopuch

S hlbokým žiaľom a bolesťou v srdci oznamujeme, že dňa 5. 8. 2020 nás vo veku 74 rokov po poslednom svojom ťažkom „maratóne osudu“, opustil priateľ, maratónec a ľadový medveď, Jaroslav Sopuch.